PTSS Haaren

PTSS Haaren

Trauma is een ander woord voor verwonding. Dit kan zowel een fysieke, emotionele, mentale of spirituele verwonding zijn. Soms is het een combinatie. PTSS ofwel Post Traumatische Stress Stoornis is een psychische verwonding die achterblijft na een traumatische ervaring. Het uit zich doordat in gedachten een eerdere nare gebeurtenis, een trauma, zich maar af blijft spelen.

PTSS Haaren

Voorbeelden die tot PTSS kunnen leiden:

  • Fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging.
  • Een ongeluk, natuur rampen, bijna verdrinking of verstikking.
  • Een oorlogssituatie, inbraak, beroving of ander geweld.
  • Een aanranding, incest, misbruik.
  • Postnatale Depressie (PND), Pesten, verwaarlozing of liefdeloze opvoeding.
  • Het verlies van een dierbare

Volgens veel psychologen is PTSS  een zeer moeilijke uitdaging, en tenminste iets wat lange tijd in beslag neemt. Lees hier hoe PTSS verwerking wel kan, snel, respectvol en blijvend.

Herbeleving PTSS

Het trauma wordt herbeleefd doordat de film die in het geheugen ligt opgeslagen regelmatig onbewust wordt afgespeeld. Zolang de herinnering zo blijft, houden mensen er last van. Pas wanneer de structuur van de herinnering verandert, en deze geen pijn meer geeft, kan men verder gaan. Dat kan bereikt worden via onderstaande PTSS therapie.

De Destination Methode®:PTSS Haaren

We gaan  er van uit dat alles wat ons overkomt wordt opgeslagen als representaties van de gebeurtenis. Deze representaties kunnen niet alleen visueel (beelden) zijn, maar ook auditief (geluid), kinesthetisch (gevoel), olfactoir (geur) of gustatoir (smaak). En soms als een combinatie. Deze representaties vormen de basis van onze gedachten.

Ook gaan we er van uit dat onze gedachten onze emoties creëren. Wanneer je je emoties wilt veranderen, moet je dus je gedachten, waarvan de representaties de bouwstenen zijn, veranderen. Dat is de basis van het PTSS proces.

PTSS en de Destination Methode ®:

Doordat je de film maar af blijft spelen blijf je last houden van de nare gebeurtenis. Je bevind je in de film, hoort wat er gebeurt, voelt de bijbehorende emoties. Om dit te doorbreken gebruiken we een combinatie van vooruit spoelen en achteruit spoelen van de film. Hierdoor verandert de herinnering qua structuur. Tevens koppelen we dit aan 14 verschillende vormen van dissociatie, afstand nemen van de gebeurtenis. Daardoor is het haast onmogelijk om de nare ervaring vast te blijven houden. Dit PTSS proces zelf neemt ongeveer een uur in beslag. In combinatie met intake en eventueel geassocieerde problematieken zijn de klachten doorgaans in 3 sessies van 1 tot 2 uur verholpen.

PTSS Haaren

PTSS is zo vaak voorkomend dat er is zelfs een startpagina voor is.

Wil jij je PTSS ook opgelost hebben, klik dan hier!

PTSS referentie:

Het PTSS Haaren proces wordt aanbevolen door Dr. H. De Vos, huisarts te Zuid-Beijerland (0186 – 662676).

Het PTSS Haaren proces wordt uitgevoerd in Haaren, vlakbij Helvoirt, Oisterwijk en Esch.


Reactiemogelijkheid is gesloten