PTSS, Post Traumatische Stress Stoornis

PTSS, Post Traumatische Stress Stoornis

PTSS ofwel Post Traumatische Stress Stoornis is een psychische verwonding die achterblijft na een traumatische ervaring. Het uit zich doordat in gedachten een eerdere nare gebeurtenis, een trauma, zich maar af blijft spelen. Trauma is een ander woord voor verwonding. Dit kan zowel een fysieke, emotionele, mentale of spirituele verwonding zijn. Soms is het een combinatie.

PTSS

Voorbeelden die tot PTSS kunnen leiden:

  • Een ongeluk, natuur rampen, bijna verdrinking of verstikking.
  • Fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging.
  • Een aanranding, incest, misbruik.
  • Een oorlogssituatie, inbraak, beroving of ander geweld.
  • Het verlies van een dierbare.
  • Postnatale Depressie (PND), Pesten, verwaarlozing of liefdeloze opvoeding.

Volgens veel psychologen is PTSS  een zeer moeilijke uitdaging, en tenminste iets wat lange tijd in beslag neemt. Lees hier hoe PTSS verwerking wel kan, snel, respectvol en blijvend.

Herbeleving PTSS

De film die in het geheugen ligt opgeslagen wordt regelmatig onbewust afgespeeld en zodoende wordt het trauma herbeleefd. Zolang de herinnering zo blijft, houden mensen er last van. Pas wanneer de structuur van de herinnering verandert, en deze geen pijn meer geeft, kan men verder gaan. Dat kan bereikt worden middels onderstaande PTSS therapie.

De Destination Methode®:Afbeeldingsresultaat voor ptsd

De Destination Methode® gaat er van uit dat alles wat ons overkomt wordt opgeslagen als representaties van de gebeurtenis. Deze representaties kunnen niet alleen visueel (beelden) zijn, maar ook auditief (geluid), kinesthetisch (gevoel), olfactoir (geur) of gustatoir (smaak). En soms als een combinatie. Deze representaties vormen de basis van onze gedachten.

Verder gaan we er van uit dat onze gedachten onze emoties creëren. Dus wanneer je je emoties wilt veranderen, moet je je gedachten, waarvan de representaties de bouwstenen zijn, veranderen. Dat is de basis van het PTSS proces.

Het PTSS Proces van de Destination Methode ®:

Je blijft last houden van de nare gebeurtenis doordat je de film maar af blijft spelen. Je bevind je in de film, hoort wat er gebeurt, voelt de bijbehorende emoties. Om dit te doorbreken gebruiken we een combinatie van vooruit spoelen en achteruit spoelen van de film. Hierdoor verandert de herinnering qua structuur. Tevens koppelen we dit aan 14 verschillende vormen van dissociatie, afstand nemen van de gebeurtenis. Daardoor is het haast onmogelijk om de nare ervaring vast te blijven houden. Dit PTSS proces zelf neemt ongeveer een uur in beslag. In combinatie met intake en eventueel geassocieerde problematieken zijn de klachten doorgaans in 3 sessies van 1 tot 2 uur verholpen.

PTSS

PTSS is zo vaak voorkomend dat er is zelfs een startpagina voor is.

Wil jij je PTSS ook opgelost hebben, klik dan hier!

PTSS referentie:

Het PTSS proces uit de Destination Methode® wordt aanbevolen door Dr. H. De Vos, huisarts te Zuid-Beijerland (0186 – 662676).

Het PTSS proces wordt uitgevoerd in Zuid-Beijerland en Oud-Beijerland, gelegen in de Hoeksche Waard.


Reactiemogelijkheid is gesloten